kotowski_daniel_wydarzenie_2
kameralnie #1
Daniel Kotowski
Aktywność słowna, jedna z najważniejszych form aktywności człowieka jest także istotnym elementem działań performatywnych. Zainspirowany cytatem „…korzysta z wolności słowa…”, Daniel Kotowski stanie się dla uczestników wydarzenia narzędziem do posługiwania się mową. JEGO mową, ponieważ jest ona wadliwa, jest zaburzeniem mowy, w którym ruchy narządów mowy działają nieprawidłowo. Każdy z uczestników ma prawo korzystać z wolności słowa i ma możłiwość wygłosić swój problem lub swoją intymność. Wszystkie treści pozostaną anonimowe.
kameralnie: w poszukiwaniu tożsamości to cykl 30 minutowych, dokamerowych performansów dla 50 uczestników, realizowanych poprzez platformę ZOOM.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.