Poszukujemy 8 artystów, z których każdy zrealizuje jedno 30 minutowe, intymne, dokamerowe, interaktywne zdarzenie dla grupy 50 osób  przez platformę zoom. Open call skierowany jest do artystów wszystkich dziedzin, znajdujących w swoich praktykach performatywny i interaktywny potencjał. Szczególnie promowane będą propozycje nastawione na intymność i interakcję, odpowiadające na główny temat przedsięwzięcia: w poszukiwaniu tożsamości.
Aby wziąć udział w naborze należy wysłać wypełniony formularz oraz wizualizację pomysłu zamieszczoną na maksymalnie 2 stronach A4 w formacie .pdf odpowiadające na brief projektu. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: nabor@kameralnie.art
Każdy z wybranych artystów otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1000 złotych brutto na realizację performance’u. Termin wysyłania aplikacji upływa 6 lipca. Wyniki zostaną ogłoszone do 20 lipca. Pierwszy performance odbędzie się 30 lipca (czwartek) o godzinie 19:00.
W obecnej sytuacji staramy się ograniczać kontakty, spotkania i interakcje – społeczna izolacja stała się priorytetem. Jednak bez tych fizycznych spotkań czujemy się samotni, trudnym jest budowanie bliskich i intymnych relacji, gdzie dotyk, rozmowa i spontaniczność rodzą się w interakcji.W jaki sposób może funkcjonować sztuka poza tradycyjnymi, fizycznymi przestrzeniami? Szukamy wirtualnych metod intymnego i interaktywnego spotkania, gdzie ograniczenie staje się okazją do przeżycia transgresywnego,  wyznaczania nowych zasad i metod tworzenia.
Zapraszamy do zapoznania się z briefem przedsięwzięcia: kameralnie.art/brief_kameralnie.pdf
Regulamin naboru: kameralnie.art/regulamin_kameralnie.pdf
Formularz: kameralnie.art/formularz_kameralnie.pdf
Pełnomocnictwo dla przedstawiciela grup: kameralnie.art/zalacznik_nr_1_pelnomocnictwo_kameralnie.docx
Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.  Narodowe Centrum Kultury